Det här en sida för dig som vill sätta in fönster och/eller kakel till ditt hus eller arbetsplats. Här kan du hitta information och inspiration om vilka faktorer man bör ha i åtanke för att dessa skall bli så snygga och praktiska som möjligt.

Kakel är en platta tillverkad av bränd lera som sedan glaserats på den ena sidan och som man sedan använder för att beklä väggar och golv med. Bruket är mycket gammalt och själva ordet kommer från latinets caccabus och grekiskans kackabos som betyder kärl eller lerkärl.

Människor har använt kakel i sina hem och andra byggnader i många tusen år och de tidigaste exemplen som man känner till idag kommer från Assyrien där man redan för 3000 år sedan använde glaserade lerplattor i sina hem och palats. Över huvud taget var det just i mellanöstern som man framför allt använde kakel och man var inte rädd för att experimentera med olika former och färger; kaklet kunde användas för att utsmycka kök, salar och officiella lokaler som en slags väggmosaik med mycket imponerande resultat.

Fönster har funnits sedan antiken och redan på 1300-talet fanns rikemanshus med glasfönster. Det skulle dock dröja några århundraden innan de blev vida använda men idag finns de precis överallt. Det roliga med fönster, precis som med kakel, är att man kan experimentera med olika modeller, färger, storlekar och placeringar. Här kommer du att få tips och idéer som förhoppningsvis kommer att hjälpa dig att fatta de stora besluten. Vi hoppas att du blir riktigt nöjd!