När man installerar fönster i sitt hus kan man antingen välja ett fönster som är helt slutet och som därmed inte går att öppna, eller ett fönster som man kan använda för att vädra eller bara insupa den friska luften och utsikten genom. Det finns inga egentliga regler för vad som är bäst då alla fönster tjänar olika syften och människor alltid har olika smak. Över lag kan man dock säga att fixerade fönster passar mer för att man skall ha en stor vägg av fönster eller varför inte ett mindre vid ytterdörren så att man kan se vem som står utanför.

Öppningsbara fönster är konstruerade på olika sätt och vilken typ man väljer beror dels på var fönstret skall vara, hur man skall använda det och vilka möjligheter man själv har att komma åt det beroende på om man till exempel är kort eller lång. Har man ett mindre fönster i badrummet kan man göra det med överhängning så att man skjuter ut fönstret underifrån att fixera det med en liten metallpinne. Dessa fönster är mest till för att man skall kunna vädra då de sitter för högt för att erbjuda utsikt.

Det ”typiska” fönstret brukar vara sidohängt, vilket innebär att de sitter på ett gångjärn på höger eller vänster sida och sedan öppnas på den andra. Det är inte för inte som dessa är de vanligaste fönstren eftersom de är extremt lättanvända och passar bra om man har saker i fönsterkarmen på insidan då de öppnas utåt. Däremot är de inte så bra om man har någonting utanpå, som en blomsterlåda med högre blommor då dessa kommer att vara i vägen. I det fallet är det bättre att ha ett glidhängt fönster som man helt enkelt drar från sida till sida, som en gliddörr. Man kan också välja ett fönster med vertikalskjutning där man lyfter upp fönsterrutan. Detta fönster är dock inte bra om man har barn i hemmet då de ofta inta kan lyfta fönstret ordentligt och om olyckan är framme kan fönstret rasa ner och skada händer och fingrar.