Trävirke i fönsterbågar och karmar

Gamla antika fönster håller ofta en riktigt hög kvalitet. Faktum är att de flesta fönster som tillverkades innan de stora miljonprogrammen på 1960-talet är värda att renoveras – sett till virkets kvalitet.

Ett bevis för att gamla virkesfönster från 1800-talet håller hög kvalitet är att det än idag kan tränga fram kåda ur virket, medan bågar eller karmar på fönster från 1970-talet istället är har ruttnat. Hur kommer detta sig? Vad är det som gör fönster gjorda av kvalitetsvirke så hållbara? I den här texten ger vi dig svaren.

Fura och kärnvirke

Om du går i tankar om att installera vackra gamla träfönster på sommarstugan eller kanske det nya huset är det hög tid att lära dig mer om virke. Du bör känna till olika begrepp som har betydelse för virkets kvalitet. Fura och kärnvirke är två begrepp som är centrala inom fönstertillverkning av trä. När det gäller fura relaterar begreppet till tallvirke som är ett viktigt träslag inom svensk träförädlingsindustri. Furu är ett utmärkt material som passar till många områden och däribland fönstertillverkning. Sett till det andra begreppet, kärnvirke, syftar det till trädstammens centrala del. Beroende på träslag kan kulören många gånger vara lite mörkare än splintveden (yttersta ytan) och kärnvirket är inlagrade ämnen så som kåda (barrträd), garvämne (ek) eller harts (fura). Det är ämnen som ofta gör kärnvirke mer hållbart och tåligt mot biologisk nedbrytning än splintved. Bildandet av kärnvirket varierar, men utgår vi från fönstertillverkningens rekommenderade material, fura, sker det efter 15-20 år.

Till dig som snickrar mycket på egen hand är tipset att handla virke på nätet hos exempelvis Byggmax. Här finns fönstervirke och andra typer av virken för alla behov. Du handlar dina varor med ett enkelt klick och får virket levererat till dörren. Här finns även redskap och verktyg som behövs till fönsterbygget!

Tillverka träfönster

Nu för tiden finns det moderna sätt att såga ut själva virket till fönster. Det går exempelvis att såga ut virket direkt ur en trästock. Själva metoden påminner om när du skär en tårta i bitar och det är ett sätt att ta till vara på så mycket trä som möjligt ur en stock. När det gäller exempelvis “Tri fönster” används den här metoden för att få fram speciellt utformade virkesbitar. Sedan används varje bits bästa kärnvirke till att tillverka utvändiga bågar, karmar och spröjs av hög kvalitet. Det hållbara trämaterialet klarar av tuffa påfrestningar utomhus så som vind, regn och snö. Det resterande materialet av de utsågade virkesbitarna, med mindre kärnved, används istället för att snickra delarna som är riktade in mot huset.

Värt att nämna är att nordsvensk långsamväxande furu är ett av de absolut mest slitstarka träslagen. Varför då? Den innehåller nämligen en betydligt större andel kärnvirke än annan växande furu. Det finns bevis som visar att gamla fönster som tillverkats av kärnfuru från våra nordsvenska skogar klarat sig i mer än 400 år. Träslagets pinosylvinämne samt de inbäddade hartsämnena ser till att skydda kärnvirket från väta. Virkets fibrer kan helt enkelt inte suga åt sig fukt.

justblue