Skydda din kopparplåt mot stöld

Det finns många anledningar till att skydda din kopparplåt mot stöld. Kopparplåt är ett värdefullt material som [ökat i pris med omkring 500: https://www.tycois.com/insights-and-opinions/articles/protect-yourself-from-copper-theft ] procent de senaste 20 åren. Ett kilo koppar säljs för mellan 20 och 50 kronor. Lägg sedan till att koppar med lätthet kan säljas för kontanter hos en skrothandlare.

Av alla metaller är koppar speciell och sticker ut på många sätt. Förutom att ha ett högt ekonomiskt värde har koppar en rad betydande fördelar värda att beakta. Se på följande:

  • formbart och smidigt
  • hållbart och återvinningsbart
  • hög korrosionshärdighet
  • klassiskt och traditionellt

Ännu en fördel är den senaste forskningen som visar att koppar kan bekämpa Coronaviruset. Närmare bestämt har forskare upptäckt att viruset endast varar några timmar på koppar. Det är kort tid jämfört med andra material, som plast och stål där viruset finns kvar i dagar. Läs vidare om metallens fantastiska fördelar för att inse värdet av att skydda det.

4 fantastiska fördelar med kopparplåt

1. Klassiskt material med lång tradition: Endast med blotta ögat ger kopparplåt ett elegant och klassiskt intryck som för tankarna till förnäma traditioner. Koppar har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till medeltidens Falu koppargruva. Det var ett förekommande byggmaterial redan 1200-talet som redan då användes för att täcka tak och bekläda fasader. Kopparplåt brukar efter en tid (cirka 10 år) utveckla en karaktäristisk oxiderad grön yta som förstärker dess anrika intryck ytterligare. För entusiaster av byggtraditioner rekommenderas därför https://k3golv.se som följer utvecklingen av nya material, tekniker, verktyg och samtidigt grundade i hantverkartraditioner.

2. God korrosionshärdighet: Koppar är ett material med god korrosionshärdigt och därmed idealiskt material för utomhusexponering, inte minst tak som är avgörande för att skydda byggnader.

3. Formbar och smidig: Kopparns formbarhet gör den ideal för utsmyckningar till byggnader och finare fönster.

4. Hållbar och återvinningsbar: Koppar tillåter [hållbara: https://www.svenskbyggplat.se/material/koppar-2/ ] byggnader som både skyddar miljön och främjar människors hälsa och välbefinnande. Faktum är att 80 procent av all koppar sedan bronsåldern fortfarande är i användning. Därmed kan koppar som material inte vara mycket mer hållbart då praktiskt taget allt kan återvinnas. Återvinning innebär en energibesparing 90 procent jämfört med ny koppar som bryts.

3 åtgärder för att skydda din kopparplåt

Följande åtgärder kan vidtas för att skydda detta dyrbara och funktionella material:

  • installera ett alarmsystem med säkerhetskameror
  • sätt upp utomhusbelysning
  • hyr en vakt (för framstående byggnader)
  • bygg ett stängsel med grind eller ett högt staket

justblue